Ana içeriğe git

Zeynep Çakmak tarafından blog girdileri

Özgeçmiş Hazırlamanın 8 Adımı

Özgeçmiş Hazırlamanın 8 Adımı

Özgeçmiş(CV), kişinin iş için başvuracağı kuruma kendini tanıtmak için sunduğu belgedir. Bu belge ile kişinin eğitim durumu, tecrübeleri, yetkinlikleri ve hobileri iş veren tarafından incelenir. 

İş verenler için ilk izlenimi özgeçmiş oluşturacağı için hazırlanan özgeçmişin profesyonel ve etkili olması gerekmektedir. Bu etkiyi arttırmak adına ilk yapılması gereken kariyer hedeflerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Başvuru yapılacak pozisyona uygun kişisel ve mesleki özellikler tanıtılmalı, başvuru amacı net olmalıdır. Özgeçmiş hazırlarken kullanılacak dil yaptım, ettim şeklinde olmamalıdır. Yapıldı, edildi ifadeleri etkili bir özgeçmiş için daha uygundur. İfadelerin yanı sıra yazım yanlışı yapılmamasına, yazının okunur olmasına da çok dikkat edilmelidir. Belge PDF formatında olmalıdır. Hazırlanan özgeçmişin kişinin eğitim durumunu, tecrübelerini, yetkinliklerini ve hobilerini direkt olarak ifade etmesi adına özgeçmişte şu başlıklar yer almalıdır: Fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, iş ve staj deneyimleri, beceriler, sertifikalar, referanslar. Bu başlıklar kafa karışıklığına yol açmayacak, birbiriyle örtüşecek şekilde açıklanmalıdır. Bu bilgilerin öncesinde bir ön yazı oluşturulmalıdır. Ön yazı, özgeçmişin önüne eklenen vurgulayıcı mesajlar veren kapak sayfasıdır.

Ön Yazı:Ön yazıda başvuru yapan kişinin neden bu pozisyona başvurduğuna, bu pozisyona olan uygunluğuna, kariyer hedef ve beklentilerinin neler olduğuna yer verilmelidir. Ön yazı genel olarak giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmaktadır. Kişinin kendini tanıtması giriş bölümünde, başvurulan pozisyonla neden ilgilenildiği, kariyer hedefleri gelişme bölümünde, teşekkür ve süreçteki iletişimin nasıl sürdürüleceği bilgisi ise sonuç bölümünde ifade edilebilir.

Fotoğraf: İş hayatının imajını sergileyecek, yakın zamanlara ait kişisel fotoğrafın özgeçmişte yer alması güven arttırıcı bir etki oluşturur. Fotoğrafta erkeklerin takım elbise, gömlek ve kravat; kadınların ise gömlek, ceket giyiyor olması bu iş için özen gösterdiğini hissettirir.  İş verenin  olumlu izlenimlere sahip olmasını sağlar. 

Kişisel Bilgiler: Ad-soyadı, açık adres, telefon numarası, e-mail adresi özgeçmişin üst kısmında yer almalıdır. Telefon numarası güncel olmalı, mail adresi isim ve soyadından oluşmalıdır. Lakap, karakter vb. ifadelere yer verilmemelidir. Doğum tarihi, doğum yeri ve medeni durum bilgilerine de yer verilmelidir. Özellikle yurtdışı için bir iş başvurusu yapılıyorsa uyruk bilgisine yer verilmelidir. Sürücü belgesi bilgileri eklenebilir.

Erkekler için askerlik durumu bilgilerine yer verilebilir. 

Eğitim Bilgileri: Ters kronolojik sıraya göre eğitim bilgileri yazılmalıdır. En son mezun olunan okul ve bölümler başta yer almalıdır. Okul bilgileri yazılırken giriş tarihi ve mezuniyet tarihi de not düşülmelidir. 

Okul hayatında elde edilen başarılara, derecelere, belgelere ve ortalamaya yer verilebilir. 

İş ve Staj Deneyimi: Tıpkı eğitim bilgileri gibi iş ve staj deneyimleri de yakın tarihten eski tarihe göre sıralanmalıdır. Yakın zamanda yapılan iş veya staj başlık altında ilk sırada yer almalıdır. Çalışılan yerdeki pozisyon, pozisyonun sorumlulukları ve yapılan işler belirtilmelidir.  

Yapılan çalışmaların olumlu sonuçları varsa bunlar eklenmelidir. 

Beceriler: Bildiğimiz yabancı diller, hakim olduğumuz bilgisayar programları seviyeleri ifade edilerek belirtilmelidir. Yabancı dil bilgisi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerileri olarak ayrı şekilde derecelendirilmelidir. Mevcut ise sınav puanı eklenebilir. (IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.)

Başvurulan iş gerekliliğine göre sahip olunan spesifik becerilere yer verilebilir. 

Örneğin yapılandırmacı yaklaşımla eğitim veren bir eğitim kurumuna başvuru yapılıyorsa web 2.0 araçlarına hakimiyet belirtilebilir. 

İlgi alanlarına, hobilere yer verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus konuyu çok dağıtmamaktır. Her küçük detaya yer vermeye gerek duyulmamalıdır. Sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerden bahsedilebilir.

Eğitim ve Sertifikalar: Okul eğitiminin haricinde alınan mesleki kurslara, eğitimlere, katılım belgelerine, sertifikalara yer verilebilir. Verilecek bilgiler kronolojik sıraya göre yazılmalıdır. Eğitimin konusu, alındığı kurum, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ve eğitmenin ismi gibi detaylar yazılmalıdır.

Referanslar: Başvurulan işle bağlantısı olan kişilerin referanslara eklenmesi size duyulacak güveni arttırıcı bir etki oluşturabilir. Referanslar ulaşılabilir olmalıdır. Referans olarak yazılan kişiden izin alınması gerekmektedir. Farklı alanlardan birçok kişi referans olarak gösterilirse burada gruplama yapılabilir. Mesleki, akademik ve kişisel referans olarak belirtilebilir. 

Referansların ad-soyadı, unvanı, işteki pozisyonu ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir. Referansın onayı olmadığı taktirde “talep edildiğinde verilecektir.” ifadesine yer verilebilir.


Daha fazla bilgi için Etkili Özgeçmiş Hazırlama eğitimimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Kaynakça: 

T.C. Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi. “ Etkili CV Nasıl Hazırlanır?”. Erişim: 24 Ocak 2023. http://karmer.ankara.edu.tr/etkili-cv-nasil-hazirlanir/ .

  • Paylaş